lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Nytt namn för Lunds nanoforskning

2015-08-24

NanoLund ger oss en tydligare avsändare internationellt, förklarade Heiner Linke vid det välbesökta namngivningsceremonin i fredags. Viktor Öwall, rektor LTH, till höger.

Sol, snittar och mingel

Heiner Linke och Anneli Löfgren, NanoLunds administrativa koordinator, t h.

Lars Samuelson visar en färsk 3D-utskrift av den gamla logotypen. Ingolf Lindau, professor i synkrotronljusfysik, till vänster.

Ett av Lunds universitets mest framgångsrika forskningsområden de senaste åren, nanovetenskapen, har bytt namn till NanoLund efter 27 år som Nanometerkonsortiet. Samtidigt knyts verksamheten närmare universitetet då den organisatoriskt blir en centrumbildning.

Själva namnbytet förklarar Heiner Linke, professor i nanofysik och NanoLunds ledare så här:

- NanoLund är mer gångbart än Nanometerkonsortiet i internationella sammanhang, exempelvis vid internationella konferenser. Kopplingen till Lund blir också tydlig, säger han.

Själva namnbytet firades i fredags med mingel, snittar, bubbel utanför Fysicum och avrundades med tal av Heiner Linke och NanoLunds ordförande, LTH:s rektor Viktor Öwall.

Fakta NanoLund

I nuläget omfattar NanoLund ungefär 250 forskare (inkl 100 doktorander) från tre fakulteter (LTH, N och M), med ca 150 MSEK forskningsfinansiering per år. NanoLund är också ett av bara fem strategiska forskningsområden i Sverige som fick högsta betyg i en utvärdering av bland annat Vetenskapsrådet i våras.