lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Constitutive Modeling

Byggnadsmekanik

Bild på Per Erik Austrell

Per Erik Austrell

Lektor

per_erik.austrell@construction.lth.se
Telefon: 046-222 47 98


Bild på Per-Johan Gustafsson

Per-Johan Gustafsson

Professor

per-johan.gustafsson@construction.lth.se
Telefon: 046-222 49 22


Bild på Erik Serrano

Erik Serrano

Professor

erik.serrano@construction.lth.se
Telefon: 046-222 03 19


Hållfasthetslära

Bild på Ralf Denzer

Ralf Denzer

Lektor

ralf.denzer@solid.lth.se
Telefon: 046-222 00 00


Bild på Håkan Hallberg

Håkan Hallberg

Lektor, Docent

hakan.hallberg@solid.lth.se
Telefon: 046-222 90 92
Personlig hem­sida


Bild på Matti Ristinmaa

Matti Ristinmaa

Professor, Biträdande Prefekt

matti.ristinmaa@solid.lth.se
Telefon: 046-222 79 87
Personlig hem­sida


Bild på Per Ståhle

Per Ståhle

Gästprofessor

per.stahle@solid.lth.se
Telefon: 046-222 39 90
Personlig hem­sida


Bild på Mathias Wallin

Mathias Wallin

Docent, Lektor

mathias.wallin@solid.lth.se
Telefon: 046-222 79 94


Mekanik

Bild på Aylin Ahadi

Aylin Ahadi

Docent

aylin.ahadi@mek.lth.se
Telefon: 046-222 30 39


Per Hansson

Univ.lektor

per.hansson@mek.lth.se
Telefon: 046-222 30 78


Bild på Solveig Melin

Solveig Melin

Professor

solveig.melin@mek.lth.se
Telefon: 046-222 30 37